Published News

Người Mỹ không có nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/r_theologika/user/viewPublicProfile/372173

Giống như những đất nước khác trên thế giới, Mỹ có không ít tầng lớp kinh tế khác nhau trong xã hội. Có thể lấy ví dụ từ nhiều bạn sinh viên của Mỹ. Nhiều người sẽ gặp nhiều không thuận lợi trong việc kiếm tiền