xem them biet thu bien Cam Ranh

https://app.box.com/s/4q00yluqof2nl8v5ied9hbv2o22rk14w

Nó là càng phần nhỏ bãi biển, điểm Các gia đình đến vào mùa hè. Ngày càng có những cả nhà chuyển đến Cam Ranh và xây shophouse KN Paradise. bước lại Cam Ranh rất đơn giản, do nó tạo khả năng truy cập từ đường đi