دلیل کم شدن میل جنسی در زنان

http://waylontmjo946.almoheet-travel.com/km-shdn-myl-jnsy-dr-znan

دلایل میل ارتعاش عامل برای هر دو جنسیت بحث و جدل، ارتباطات ضعیف، احساس خیانت و یا عدم اعتماد باعث کاهش میل جنسی می شوند. اگر برطرف کردن این مشکلات کار سختی است بهتر است با مشاور یا زوج درمان صحبت کنید. در حالی